Contacts

DEPARTMENT OF PROCURING LOMA

Valery Kharchenko
Tel: 8 (984) 177-69-01
Email: Harchenko-vy@yandex.ru

Vasily Kolomin
Tel: 8 (914) 193-29-74
Email: wasia1983@mail.ru

 

SALES DEPARTMENT

Khabarovsk, Prospekt 60 let Oktyabrya, 12

Alexander Malkovsky
Bodies: 8 (924) 208-80-42, 8 (4212) 47-53-42, 47-53-11,24-82-81
Email: alex76mal@gmail.com

Artem Mikheev
Bodies: 8 (909) 877-07-70, 8 (4212) 47-53-42, 47-53-11,24-82-81

Komsomolsk-on-Amur, ul.Vagonnaya, 30

Tel: +7 (4217) 52-93-33
Tel: 8 (4217) 52-95-27, 52-94-01
Fax 8 (4217) 52-92-18
Tel: 8 (4217) 52-93-14

Vladivostok, ul. Borodinskaya, 18 B

Igor Sukhorukov
Bodies: 8 (904) 627-78-35